Všeobecné podmínky a informace pro pasažéry

Prosíme, opravdu si nás přečtěte!


1. Nákup letenky 
Po zakoupení letenky lze rovnou domluvit předpokládaný termín letu balónem. Pokud nemáte představu o termínu svého letu, je Vám termín nabídnut a nebo (v případě, že dáváte letenku jako dárek) domluvíme společně termín, od kdy Vás budeme k dohodnutí letu kontaktovat.
Cena letenky je vždy aktuální na ceníku www stránek, cenu letenky Vám garantujeme po celou dobu její platnosti.

2. Při nákupu letenky se Vás budeme dotazovat na tyto údaje:
- jméno a příjmení pasažéra, věk a váhu pasažéra, kontaktní telefon a e-mailovou adresu
Prosíme, uvádějte takové spojení na sebe, které využíváte např. i ve dnech volna, jako jsou víkendy nebo svátky. Je zbytečné dávat svůj firemní telefon, na kterém Vás v neděli dopoledne nezastihneme.
Je pro nás dobré znát Vaši dojezdovou vzdálenost na místo setkání před letem balónem.

3. Výška, věk a handicap
Minimální a maximální věk pasažéra není stanoven. Výška koše je 121 cm, což odpovídá cca 6-7 rokům věku dítěte. Mladší nebo menší děti za letu nic neuvidí a stoličku si s sebou vzít nelze. Děti do věku 15 let nemohou letět bez svého zákonného zástupce, mezi 15.-18. rokem věku dítěte budeme chtít písemný souhlas zákonného zástupce, který si ponecháme u záznamu letu, který je u každého letu pořízen.
Ani vyšší než důchodový věk není pro let překážkou, nutná je lehká fyzická zdatnost (let je hodina vstoje).
Naše společnost disponuje košem s dvířky a možností instalace sedačky - s námi se do vzduchu podívají i handicapovaní nebo vozíčkáři. Pokud Vaše fyzická kondice nedovoluje stát za letu hodinu v koši, řekněte nám to a postaráme se o Vás! Na zážitek z letu balónem máme právo všichni.
(za letu s imobilním pasažérem je nutný doprovod blízké osoby)

4. Průběh letu
Let samotný trvá zhruba hodinu. Délka letu může být ovlivněna vhodnými místy pro přistání nebo změnou povětrnostních podmínek během letu. Nejkratší čas, který s pilotem strávíte v koši balónu, je 45 minut. Pokud bychom s Vámi přistáli dříve, máte právo na opakování letu. Naopak může být let delší - snažíme se dodržovat hodinový let a možná něco málo navíc...
Celá akce od času setkání do doby, kdy Vás vrátíme na místo setkání, trvá cca 3,5 až 4 hodiny. Na startu se nejprve vybalí balón (kdo chce, může pomoci, kdo nechce, může se jen dívat), připraví se koš. Balón se na zemi naplní vzduchem, pomocí hořáku se zdvihne nad hlavy, nastoupí pasažéři... a odlétáme. Před vzletem samotným Vám pilot předvede přistávací polohu a budete poučeni, jak se chovat při a po přistání.
Po přistání se vše zabalí a uklidí do vozíku. Máme pro Vás také připraveno malé překvapení na závěr.
Křest prvoletců se šampaňským (může být nealko) a každý nový vzduchoplavec může přijmout svůj nový titul. 

5. Termín konání letu
Každá letenka má svoje číslo. Lze rovnou domluvit konkrétní termín letu a jeden termín náhradní. Domluva o termínu letu je závazná pro obě strany a termín letu platí! Let je ze strany poskytovatele služby potvrzován jeden nebo max. dva dny před jeho konáním formou sms zprávy a v případě nejistého počasí ještě v předvečer konání letu.

6. Zrušení letu
Ze strany pasažéra je možné nejpozději 3 dny (72 hodin) před konáním letu. Pochopte, zrušíte-li svoji účast na letu balónem jeden nebo dva dny před letem, není mnoho času Vaše místo nabídnout jinému pasažérovi a je tudíž ohroženo konání celého letu i pro ostatní. Při zrušení letu po termínu nebo nedostavení se k letu Vám letenka propadá bez náhrady.
Pilot může zrušit let v případě nepříznivého počasí kdykoliv před konáním letu a to i na startu. Považujte toto, prosím, nikoliv za nedokonalost naší společnosti, ale naopak za projev profesionality pilota, který chce uchránit Vaše zdraví a kontroluje počasí opakovaně před konáním letu. Při zrušení letu ze strany poskytovatele služby automaticky vstupuje v platnost náhradní termín a nebo Vám bude koordinátorkou letů v nejkratší možné době nabídnut termín nový.
Při zrušení letu pilotem nevzniká pasažérům nárok na náhradu cestovních či jiných nákladů ze strany poskytovatele služby.

7. Kdy a jak se létá
Lety balónem se provozují cca dvě hodiny po východu nebo dvě hodiny před západem slunce. To znamená, že tak, jak se nám posouvá délka dne a noci, posouvají se i časy, kdy se na let potkáváme. Ve zprávě potvrzující let budete mít vždy přesný čas a místo setkání před letem.
Přes den se dá létat pouze v zimním období, kdy je tzv. termické proudění vzduchu natolik slabé, že nás při létání neohrožuje. Jinak řečeno: "když jdou létat vzduchem větroně, balón už musí být na zemi".
Létá se ve výšce od 150 metrů nad zemí až do výšek, které nám umožňují pravidla vzdušného prostoru, ve kterém se nacházíme. Ideální výškou pro let bývá 150 až 550 metrů nad povrchem.
Létáme pouze za příznivého počasí - slabý vítr, neprší, nesněží a není pravděpodobnost bouřek.

8. Oblečení a výbava na let
Na let balónem se oblékněte podobně, jako byste šli do lesa na houby (bez hole a bez košíku).
Vezměte si pohodlné nebo sportovní oblečení, u kterého Vám nevadí, že může dojít k nějakému tomu případnému zašpinění. Doporučujeme pokrývku hlavy (od hořáku nad hlavou je teplo). Přistává se na loukách, polních cestách... takže k tomu pevnou či turistickou obuv.
Prosíme: hole, berle, nože a zbraně, jakožto i alkohol, ponechte na zemi!
Do balónu si, chcete-li, samosebou vezměte fotoaparát. 
V balónu za letu nefouká, teplota je shodná či podobná té na zemi.

9. Zdravotní stav a omezení
Před vzletem si od Vás posádka balónu nechá podepsat záznam o letu obsahující tyto informace:
- Váš zdravotní stav Vás neomezuje v provedení letu (není možno letět, máte-li pooperační stav či chronické bolesti pohybového aparátu, jste-li těhotná nebo po požití alkoholu či omamných nebo návykových látek a drog)
- pilot je oprávněn vyloučit z letu pasažéra, který nedbá bezpečnostních pokynů vydaných pilotem balónu   nebo svým chováním vědomě omezuje práva ostatních účastníků letu.

10. Ostatní
Letenka je přenosná (koupíte-li si letenku a let si rozmyslíte, můžete tuto přenechat třetí osobě - prosím, informujte nás o této skutečnosti, potřebujeme o pasažérech informace týkající se uskutečnění letu).
Letenka se počítá pro osobu do hmotnosti 100 kg, je-li váha vyšší, je nutno tuto skutečnost konzultovat s koordinátorkou letů.
Vyhlídkové lety balónem jsou zážitkem a zábavou pro lidi. Své zvířecí mazlíčky ponechte doma nebo se Vám o ně postará ten, kdo jede s Vámi na let - naše posádka se stará o Vás a o balón.
Za věci, které si berete s sebou do balónu, a nakládání s nimi si ručí každý sám. 
Každý pasažér je při letu balónem řádně pojištěn ze strany poskytovatele služby. Cena pojištění je zahrnuta v ceně letenky.
Nákupem letenky vyjadřujete souhlas se všeobecnými podmínkami poskytovatele služby.
Žádné Vámi poskytnuté údaje nebudou poskytovány žádným třetím osobám.
Vše v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a směrnicemi EU.
Firma Miloš Veselý, www.letamebalonem.cz není plátcem DPH.
IČO: 05249465

www.letamebalonem.cz                                                                                                                               přímý provozovatel letů balonem, lety v malém počtu osob                                                                                                                        IČO: 05249465                                         
BalonemCredit 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!